Opracowanie innowacyjnego żelu dermo-ochronnego opartego o aktywne substancje śluzu ze ślimaka

TYTUŁ PROJEKTU:

Opracowanie innowacyjnego żelu dermo-ochronnego opartego o aktywne substancje śluzu ze ślimaka

CEL PROJEKTU:

Celem bezpośrednim projektu jest uzyskanie wiarygodnych i powtarzalnych wyników badań laboratoryjnych pozwalających na opracowanie dokumentacji rejestracyjnej nowego wyrobu kosmetycznego – żelu dermo-ochronnego opartego o aktywne substancje śluzu ze ślimaka. Docelowo celem projektu jest wprowadzenie na rynek jedynego wytwarzanego w Polsce żelu dermo-ochronnego na bazie śluzu ze ślimaka.

PLANOWANE EFEKTY:

Efektem przeprowadzonych prac badawczych będzie wyrób kosmetyczny, który w wyniku prac wdrożeniowych zostanie wdrożony na rynek oraz do praktyki produkcyjnej PSH. Prace wdrożeniowe wykonywane samodzielnie przez Wnioskodawcę będą polegały na działaniach związanych z zarejestrowaniem produktu.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

492.000,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

320.000,00 PLN